biteso

思念

        2013-2-21  9:45

        想你的时候,

        我把记忆的小屋  拉上窗帘,

        躲在角落里,

        细细的想你。

        和你甜美的一幕幕,

        在窗帘上放映。

 

        想你的时候,

        我把印满爱的宣纸  撕成碎片,

        当挥手之后,

        它们纷纷落在我思绪的每个衔接点。

        于是,当我不经间的一眨眼,

        你的笑脸,

        便映入我的内眼睑。

       

        亲爱的宝贝,

       对你的爱,

       如空气般,在我的周围弥漫。

评论